Webové stránky rýchlo a profesionálne

Ukážky realizovaných projektov

Stavebné povolenie /2013/

Stavebné povolenie

Čo k tomu potrebujem?

Na vybavenie stavebného povolenia potrebujete kompletnú projektovú dokumentáciu stavby v určitom počte vyhotovení (spravidla šesťkrát v tlačenej forme).
Ďalej musia byť vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemku, t.j. pozemok musí byť buď vo vlastníctve stavebníka, príp. stavebník preukáže právo na výstavbu iným spôsobom, pričom majiteľ pozemku musí s výstavbou súhlasiť. Všetky potrebné doklady a povolenia vybavíme za Vás.

Ako to funguje?

Na základe našej dohody uzavrieme mandátnu zmluvu a podpíšeme splnomocnenie na zastupovanie vo veci vybavenia stavebného povolenia, prípadne kolaudačného rozhodnutia a pod. Od tej chvíle preberáme na seba zodpovednosť za vybavenie stavebného povolenia a s tým súvisiacich vyjadrení, povolení a rozhodnutí. O priebehu prác, postupe vybavovania a vydaných stanoviskách budete pravidelne informovaní.

www.stavebne-povolenie.eu
Stavebné povolenieStavebné povolenie

Naši spokojní klienti

Kameň a Tehľa mpl stavebne-povolenie.eu Murexin Limousine service eti Golf senica Kingly caffe

Naše e-shopy podporujú tieto platobné systémy: